καταισχύνωμαι

καταισχύνωμαι
καταισχύ̱νωμαι , καταισχύνω
dishonour
aor subj mid 1st sg
καταισχύ̱νωμαι , καταισχύνω
dishonour
pres subj mp 1st sg
καταισχύ̱νωμαι , καταισχύνω
dishonour
aor subj mid 1st sg
καταισχύ̱νωμαι , καταισχύνω
dishonour
pres subj mp 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”